I co zostało z hasła i znaku- Solidarność...🥺 - http://memnews.pl

WAŻNE: Prawie wszystkie ze słynnych 21 postulatów „Solidarności” (patrz niżej), to postulaty pogłębienia socjalizmu, czyli czegoś z solidarnością sprzecznego.
O opozycji, która walczyła nie O (!) socjalizm ale Z (!) socjalizmem w PRL-u prawie się nie mówi, bo to prawdziwe zagrożenie dla pasożytów z Wiejskiej. Na szczęście reżyser Mateusz Pawłowski realizuje na ten temat dobrze zapowiadający się dokument – potrzebne jest Wasze wsparcie, tutaj:
https://polakpotrafi.pl/projekt/poza-historia
A tu, dla przykładu, kilkanaście wybranych postulatów „S”:

Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku, jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.

Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.

Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.

Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki.

Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).

Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.

Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.

Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.

Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.
Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę.

Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

Czyli krótko mówiąc: więcej zabrać pozostałym i dać nam!