Video z pozostałych części spotkania:
– JKM cz.1 https://www.youtube.com/watch?v=pLzurdJCxBU
– JKM cz.2 pytania https://www.youtube.com/watch?v=i2Y7-k2MY14