JAK WSPOMÓC KONRADA BERKOWICZA?

🅰️ Przyjdź na otwarte spotkanie członków i sympatyków KORWiN w Krakowie:

Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godzinie 18:30 w Centrum Wolności przy ul. Czystej 10 w Krakowie. Serdecznie zapraszamy!

UWAGA! Ze względu na epidemię koronawirusa spotkania zostały zawieszone do odwołania.
🅱️ Wspomóż działalność Konrada Berkowicza i Centrum Wolności darowizną:

W jaki sposób możesz wpłacić darowiznę❓

Przede wszystkim trzymając się tych kilku wytycznych:

1️. Nazwa odbiorcy: Partia KORWiN – Okręg 13 (Kraków)

2️. Nr rachunku odbiorcy: 15 2490 0005 0000 4600 2777 4748

3️. Nazwa zleceniodawcy: DOKŁADNE DANE WPŁACAJĄCEGO NAZWISKO IMIĘ, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, NR DOMU, NR MIESZKANIA.

4️. Tytułem: Darowizna na Centrum Wolności w Krakowie

UWAGA: Darowizny NIE mogą być wpłacane z rachunku innego niż osobisty oraz z rachunków zagranicznych❗