NOWOCZESNY KRAKÓW KONRADA BERKOWICZA

Sondaże dają nam szansę na walkę o mandaty w Radzie Miasta. Pomóż stać się języczkiem u wagi, byśmy mogli chronić Kraków przed głupimi uchwałami.
1) Zgłosić się jako WOLONTARIUSZ: https://tinyurl.com/yafvp87b

2) WESPRZEĆ FINANSOWO komitet „Nowoczesny Kraków” Konrada Berkowicza, by pomóc nam zdobyć mandaty w Radzie Miasta i być „języczkiem u wagi”, który przypilnuje radnych, by nie ograniczali wolności gospodarczej w mieście.

1. Nr konta do wpłat: 84 2490 0005 0000 4520 7902 4407.
Nazwa Odbiorcy: KWW Nowoczesny Kraków Konrada Berkowicza
2. Tytuł wpłaty: „[Twoje imię i nazwisko], Darowizna na KWW Nowoczesny Kraków Konrada Berkowicza, Oświadczam, że jestem obywatelem polskim zamieszkałym na terenie RP”. Jeśli tytuł wpłaty jest za długi dla Twojego systemu bankowego – skróć o końcówkę, która się nie mieści.
3. Możesz wpłacić pieniądze wyłącznie z własnego konta (właściciel konta zgodny z nazwiskiem wpisanym w tytule przelewu).
4. Możesz wpłacić pieniądze wyłącznie z konta osobistego – NIGDY Z KONTA FIRMY
5. Jedna osoba może wpłacić w sumie nie więcej, niż 31 500,00 zł.
6. Środki można wpłacać wyłącznie przelewem.
7. Przelew na konto komitetu nie może być tzw. „przelewem natychmiastowym”.

Notka prawna: Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 132 § 3 Kodeksu wyborczego). Zakazane jest udzielanie komitetowi wyborczemu korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem usług wymienionych w art. 132 § 5 pkt 1-4 (art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego). Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa (art. 149 § 1 Kodeksu wyborczego). Naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego, wymienionych w art. 506 Kodeksu wyborczego stanowi występek zagrożony karą grzywny od 1 000 do 100 000 zł (art. 506 Kodeksu wyborczego).

Zobacz program dla Krakowa, tutaj:

Nowoczesny Kraków Konrada Berkowicza- Program