W odpowiedzi na ważne pytanie: porównywanie naszych metod z metodamu partii głównego nurtu jest nieporozumieniem. Partie głównego nurtu mają inne metody, bo dążą do innego CELU.
ICH CEL jest „biznesowy”: położyć łapę na wielomiliardowym budżecie. Metoda jest więc prosta: robią badania, co aktualnie ludzie chcą usłyszeć i obiecują to. Banalne. Wygrywa ten, kto
1) lepiej kłamie
2) ma lepsze układy z systemem (media i pieniądze)

NASZ CEL, to radykalna zmiana ustroju. A żeby zmienić ustrój, trzeba zmienić pojęcia. Nie możemy ani kłamać, ani ułożyć się z systemem. Musimy przekonać pokaźną i zdecydowaną na zmiany grupę ludzi do naszych idei. WIelkich zmian zawsze dokonywały małe, zdyscyplinowane grupy – nigdy masy! Masy są zawsze narzędziem obrony status quo (stanu obecnego) i interesów rządzących.

Poniżej rozmowa na ten temat z uczestnikiem spotkania w Poznaniu.

PS Przypominam, że w ostatnich wyborach w Krakowie miałem prawie 7 proc. – więcej niż KUKIZ’15!

Doceniasz? Wspieraj!
konto: Okręg 13 (Kraków): 15 2490 0005 00004600 2777 4748
Tytuł: Darowizna (kb)
lub PayPal: kberkowicz2@gmail.com