Fragment rozmowy z posłem Szczerbą o tzw. związkach partnerskich (całość programu: https://youtu.be/kAqt-m3BKT4)

Doceniasz walkę o Wolność?
konto: Okręg 13 (Kraków): 15 2490 0005 00004600 2777 4748
Tytuł: Darowizna (kb)
lub PayPall: kberkowicz2@gmail.com
fb.com/KonradBerkowiczPL
Twitter/instagram/snapchat/www: konradberkowicz